Nhấn Esc để đóng

Hotline: (84) 913 558 464

 

 

Phản hồi

Đặt vé xe, vé tàu, vé tour khởi hành hàng ngàytour khởi hành hằng ngày từ miền trung

Loi khi thuc hien cau lenh SQL. Xin bao cho Admin biet loi nay. Xin cam on!
Backselect * from tblcontent where iIdContent<> and iIdCategory= and iStatus=1 order by iIdContent desc limit 10